SYRINGA - LILAC

 

TREE FORM LILAC

  • SYRINGA PEKINENSIS  (CHINESE TREE LILAC)
  • SYRINGA PEKINENSIS  SUMMER CHARM  (CHINESE cv., Compact, Uniform)
  • SYRINGA RETICULATA  (JAPANESE TREE LILAC; Round Canopy)
  • SYRINGA RETICULATA  IVORY SILK  (JAPANESE cv.; Compact Oval Canopy) 

MULTI-STEM TREE LILAC

  • SYRINGA  PEKINENSIS  (CHINESE TREE LILAC)
  • SYRINGA  RETICULATA  (JAPANESE TREE LILAC)
  • SYRINGA  RETICULATA IVORY SILK  (JAPANESE TREE LILAC cv.)